Tel: +421 911 / 289 790

Odpad s obsahom azbestu sa radí medzi nebezpečné odpady, preto k jeho likvidácii treba pristupovať s dôrazom na zvýšenú bezpečnosť Vás, Vašej rodiny a susedov. Azbest je karcinogén a pre ľudí je najviac nebezpečný vo fáze likvidácie, kedy pri neodbornej manipulácii s ním dochádza k lámaniu a uvoľňovania malých častíc prachu. Tie sa dostávajú do pľúc a môžu spôsobiť vážne ochorenia.

Naša spoločnosť Vám preto poskytuje kompletnú likvidáciu azbestu, eternitových krytín, azbestových dosiek a iného odpadu s obsahom azbestu. Súčasťou likvidácie je vypracovanie dokumentácie pre získanie povolenia na odstraňovanie azbestu, správne zaobchádzanie s odpadom pri likvidácii za použitia špeciálnych chemických prostriedkov a vysávačov prachu s filtrom o minimálnej záchytnosti prachových častíc 99,9 % a jeho následné uloženie na skládke.

O nás

 

Naša spoločnosť zabezpečuje odvoz a likvidácia odpadov, likvidácia azbestu a prenájom kontajnerov na odpad. Likvidujeme stavebný odpad, odpad z výrobnej a priemyselnej činnosti a všetky bežné odpady z domácnosti.

Odvoz odpadu Bratislava

P+K s.r.o. - centrála

  • 48.175114,17.142815
  • Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
  • 0911/289 790 - dispečing