Tel: +421 911 / 289 790

Nakladanie s odpadmi

Spolupracujeme so špičkovými odborníkmi a organizáciami z oblasti ekológie, ochrany životného prostredia a priamo spolupracujeme so spoločnosťami zaoberajúcimi sa zhodnocovaním alebo zneškodňovaním odpadu.

Likvidujeme všetky bežné odpady, ktoré vznikajú pri stavbách, v domácnostiach alebo výrobnej a priemyselnej činnosti. Odpady, ktoré nie je možné ďalej zhodnotiť alebo zneškodniť, prepravujeme na naše zmluvné skládky. O odpadoch a možnostiach nakladania s nimi Vám radi poskytneme informácie na našich telefónnych číslach alebo mailovej adrese p-k@p-k.sk .

Zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov

Naša spoločnosť zabezpečuje zber rôznych druhov odpadov a ich spracovanie na ďalšie zhodnotenie, zneškodnenie alebo skládkovanie. Prostredníctvom zmluvných partnerov sa môžeme podielať na ekologickom zhodnotení alebo zneškodnení nebezpečných odpadov. Súčasne poskytujeme odber rôznych druhov odpadov priamo u Vás, ich prepravu na miesto zhodnotenia, zneškodnenia alebo skládkovania v zmysle platnej legislatívy (ADR, sprievodný list nebezpečného odpadu, atď.).

Mitsubishi kontajner hákový ( 2 m3, 8 m3 )

Stavebný odpad – čistý : kat.číslo - 17 01 07

- 2 m3 do 2,5 t stavebný odpad čistý ............150 € + DPH ( 25 € + DPH/ tona naviac )

Zmiešaný stavebný odpad: kat.číslo - 17 09 04

- 2 m3 do 2,5 t zmiešaný stavebný odpad..... 220 € + DPH ( 80 € + DPH/ tona naviac )
- 8 m3 do 2,5 t zmiešaný stavebný odpad..... 250 € + DPH ( 80 € + DPH/ tona naviac )

Objemový odpad : kat.číslo - 20 03 07

- 8 m3 do 2,5 t stavebný objemový odpad......350 € + DPH ( 110 € + DPH/ tona naviac )

Bio odpad – zelený odpad: kat.číslo - 20 02 01

- 8 m3 do 2,5 t bio odpad – zelený odpad .......200 € + DPH ( 50 € + DPH/ tona naviac )

Drevo: kat.číslo – Obaly z dreva 15 01 03, Stavebné drevo 17 02 01

- 8 m3 do 2,5 t Drevo stavebné ...................... 180 € + DPH (50 € + DPH/ tona naviac )

Asfalt čistý ( Bitumenove zmesi ): kat.číslo – 17 03 01

- 2 m3 do 2,5 t bitúmenove zmesi ....................250 € + DPH ( 80 € + DPH/ tona naviac )


Korýtkový kontajner - reťazový ( 5 m3, 7 m3, 8 m3 )

Stavebný odpad – čistý: kat. číslo – 17 01 07

- 5 m3 do 5 t stavebný odpad čistý ................. 160 € + DPH ( 25 € + DPH/ tona naviac )
- 7 m3 do 6 t stavebný odpad čistý ................. 180 € + DPH ( 25 € + DPH/ tona naviac )

Zmiešaný stavebný odpad : kat. číslo 17 09 04

- 5 m3 do 4 t zmiešaný stavebný odpad......... 340 € + DPH ( 80 € + DPH/ tona naviac )
- 7 m3 do 5 t zmiešaný stavebný odpad ........ 400 € + DPH ( 80 € + DPH/ tona naviac )

Objemový odpad : kat. číslo – 20 03 07

- 5 m3 do 3 t objemový odpad....................... 350 € + DPH ( 110 € + DPH/ tona naviac )
- 7 m3 do 4 t objemový odpad ...................... 450 € + DPH ( 110 € + DPH/ tona naviac )

Bio odpad – zelený odpad: kat. číslo – 20 02 01

- 7 – 8 m3 do 2,5 t bio odpad – zelený odpad ..200 € + DPH ( 50 € + DPH/ tona naviac )

Drevo : kat. číslo - Obaly z dreva 15 01 03, Stavebné drevo 17 02 01

- 7 – 8 m3 do 4 t drevo stavebné ................... 200 € + DPH ( 50 € + DPH/ tona naviac )

Zemina a kamenivo: kat. číslo – 17 05 04 Výkopova zemina 17 05 06

- 5 m3 do 5 t zemina a kamenivo ....................160 € + DPH ( 25 € + DPH/ tona naviac )
- 7 m3 do 6 t zemina a kamenivo ....................180 € + DPH ( 25 € + DPH/ tona naviac )

Asfalt čistý ( Bitumenove zmesi ) : kat. číslo – 17 03 01

- 5 m3 do 4 t bitúmenove zmesi...................... 320 € + DPH ( 80 € + DPH/ tona naviac )
- 7 m3 do 5 t bitúmenove zmesi ..................... 400 € + DPH ( 80 € + DPH/ tona naviac )


Veľkokapacitný kontajner - hákový ( 13 m3, 26 m3, 30 m3 )

Bio odpad – zelený odpad: kat. číslo – 17 01 07

- 13 m3 do 4 t bio odpad – zelený odpad ........ 320 € + DPH (50 € + DPH/ tona naviac )
- 26 m3 do 5 t bio odpad – zelený odpad ........ 400 € + DPH (50 € + DPH/ tona naviac )
- 30 m3 do 6 t bio odpad – zelený odpad......... 480 € + DPH (50 € + DPH/ tona naviac )

Drevo : Obaly z dreva 15 01 03, Stavebné drevo 17 02 01

- 13 m3 do 4 t drevo stavebné ........................ 200 € + DPH ( 50 € + DPH/ tona naviac )
- 26 m3 do 5 t drevo stavebné ........................ 250 € + DPH ( 50 € + DPH/ tona naviac )
- 30 m3 do 6 t drevo stavebné ........................ 300 € + DPH ( 50 € + DPH/ tona naviac )

Zmiešaný stavebný odpad: kat. číslo 17 09 04

- 13 m3 do 4 t zmiešaný st. odpad ................. 340 € + DPH ( 80 € + DPH/ tona naviac )
- 26 m3 do 5 t zmiešaný st. odpad ................. 400 € + DPH ( 80 € + DPH/ tona naviac )
- 30 m3 do 6 t zmiešaný st. odpad ................. 480 € + DPH ( 80 € + DPH/ tona naviac )

Objemový odpad: kat. číslo 20 03 07

- 13 m3 do 4 t objemový st. odpad ................ 450 € + DPH (110 € + DPH/ tona naviac )
- 26 m3 do 5 t objemový st. odpad ................ 560 € + DPH (110 € + DPH/ tona naviac )
- 30 m3 do 6 t objemový st. odpad ................ 670 € + DPH (110 € + DPH/ tona naviac )Cenník platný od 01.02.2020

O nás

 

Naša spoločnosť zabezpečuje odvoz a likvidácia odpadov, likvidácia azbestu a prenájom kontajnerov na odpad. Likvidujeme stavebný odpad, odpad z výrobnej a priemyselnej činnosti a všetky bežné odpady z domácnosti.

Odvoz odpadu Bratislava

P+K s.r.o. - centrála

  • 48.175114,17.142815
  • Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
  • 0911/289 790 - dispečing